Reglement van Golfschool Cromstrijen

De vereniging Golfclub Cromstrijen heeft een Golfschool. Je wordt lid van de Golfschool door ondertekening van het Inschrijfformulier Golfschool Cromstrijen en door betaling van het lidmaatschapsgeld. 
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
Je kunt maximaal twee jaar lid zijn van de Golfschool.
Beginners starten met het jaarprogramma BOGEY.
Na een jaar kunnen zij overstappen naar het programma PAR.
Gevorderden kunnen ook onmiddellijk starten met het programma PAR.
De golflessen worden gegeven door de pro’s van Golfclub Cromstrijen.
De inhoud van de lessen wordt bepaald door de pro’s. 
Het programma BOGEY omvat 36 groepslessen van 55 minuten. 
Het programma PAR omvat 24 groepslessen van 55 minuten.
De baanlessen duren 2 x 55 minuten. De baanlessen kunnen op een ander moment plaatsvinden dan op de reguliere lestijden. 
Wanneer je een les niet kunt volgen, dan zeg je af bij het Golfschool-secretariaat via golfschool@golfclubcromstrijen.nl, bij voorkeur minimaal een week voor aanvang van de les.
Lessen kunnen slechts eenmaal per kwartaal op een ander moment en bij een andere groep worden ingehaald, in overleg met het golfschoolsecretariaat. Een verzoek daartoe wordt gedaan via golfschool@golfclubcomstijen.nl.
In principe gaat een les altijd door, ook bij slechte weersomstandigheden. 
Wanneer een les niet kan doorgaan, bijvoorbeeld door ziekte van de pro, wordt een lid zo tijdig mogelijk geïnformeerd per e-mail. Door de pro wordt een inhaalles georganiseerd. Van  het vervallen van een les door uitzonderlijke baanomstandigheden worden golfschoolleden eveneens per e-mail op de hoogte gebracht. Er zal geprobeerd worden een inhaalles te organiseren. 
Baanpermissie wordt gegeven door de pro als hij van mening is dat het Golfschool-lid veilig, met zorg voor de baan en redelijk vlot door de baan kan lopen.
Gedurende het lidmaatschap van de Golfschool kan onbeperkt worden gespeeld op de 9-holesbaan, mits deze open is en daar geen activiteiten worden georganiseerd.
Hetzelfde geldt voor alle oefenfaciliteiten. Pro’s hebben altijd voorrang wanneer zij lesgeven, evenals baanpersoneel wanneer zij de oefenfaciliteiten onderhouden. 
Golfschool-leden nemen kennis van en volgen het baanreglement. Zie hiervoor de website van de club en de bijlage. 
Golfschool-leden volgen als zij in de baan zijn de aanwijzingen op van de marshal. 
Golfschool-leden zijn van harte welkom in het clubhuis van de Golfclub Cromstrijen. Zij kunnen gebruik maken van faciliteiten als de kleedkamers, douches, etc. Ook kunnen zij in het restaurant een rekening op eigen naam openen. 
Voor alle wedstrijden waaraan Golfschool-leden kunnen deelnemen geldt dat zij in het bezit moeten zijn van baanpermissie. 
De funwedstrijden die de Introductiecommissie (IC) organiseert maken deel uit van het BOGEY en het PAR programma. De data staan in de nieuwsbrief, op de baankalender en op het lesrooster. Leden van de Golfschool worden hiervoor automatisch ingeschreven. Uitschrijven kan (zie de bijlage en de website van de club). De pro’s, of een van hen, zijn bij de funwedstrijden aanwezig. Het inschrijfgeld voor een wedstrijd is € 3,00. 
Het NGF-regelexamen wordt minimaal viermaal per jaar aangeboden aan de Golfschool-leden. Deelname is kosteloos. De data staan op de website en in de nieuwsbrief. Je opgeven kan bij het Golfschool-secretariaat. 
Je moet geslaagd zijn voor het NGF-regelexamen voordat je een handicap kunt halen.
Deelname aan ‘Regels in de Praktijk’ wordt sterk aangeraden. Hier leer je hoe je de golfregels uit het boekje in de praktijk moet toepassen. Nadere informatie vind je in de Nieuwsbrief.
Golfschool-leden kunnen deelnemen aan enkele individuele wedstrijden op de 9-holesbaan. Je vindt deze op de baankalender. Zie voor in- en uitschrijven de website van de club en de bijlage. 
Golfschool-leden kunnen ook deelnemen aan enkele grote clubwedstrijden op de 18-holesbaan. Je vindt deze op de baankalender, aankondigingen in de nieuwsbrief en op de website. Zie voor in- en uitschrijven de website van de club en de bijlage. 
Golfschool-leden kunnen deelnemen aan de zomer- en de winterinstuif op de 9-holesbaan. 
Golfschool-leden ontvangen de Nieuwsbrief van Golfclub Cromstrijen. 
Nieuwe Golfschool-leden zijn welkom op de jaarlijkse Nieuwe-ledendag van de club. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Golfschool-leden kunnen meedoen met de Vriendendag van Golfclub Cromstrijen. Informatie daarover vind je in de Nieuwsbrief en op de website van de club.  

Verwijzingen: 
De etiquette- en veiligheidsregels van GC Cromstrijen - klik hier
Het baanreglement van GC Cromstrijen - klik hier
De informatiepagina voor nieuwe leden en Golfschool-leden van GC Cromstrijen - klik hier