Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter

A. P. J. Koot
 • Algemene zaken & Representatie
 • Marketing & PR
 • Webcommissie
 • Stichting Old Grand-Dad Club Nederland

Secretaris

 

C. van der Voet
 • Secretariaat
 • Ledenadministratie en -communicatie
 • Personeel & Organisatie
 • Klachtenbehandeling
 • (Pensioen-)verzekeringen
 • Dagcontribuanten
 • Handicartcommissie

Penningmeester


A.Hooghart - de Bruijn

 

 • Financiële & participatie administratie
 • Accountant
 • Automatisering
 • Golfshop
 • Sponsorcommissie
 • Financiële commissie

Vicevoorzitter, baancommissaris

B. Brouwer

 • Baancommissie
 • Greenkeepers
 • Machinepark
 • Drivingrange

Wedstrijdcommissaris

B. de Gier
 • Wedstrijdcommissie
 • Heerencommissie
 • Damescommissie
 • Mixed-commissie
 • Handicap- & Regelcommissie
 • Technische commissie

Facilitaire zaken en inkoop

J.W. Graafland
 • Gebouwenbeheer
 • Technische installaties & lockers
 • Horeca
 • Terrein- en parkeerbeheer
 • Kluscommissie
 • Gehandicaptengolf

Communicatie
A.J.M. Kool

 • Webcommissie
 • Golfschool