Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter

A. P. J. Koot (Arnold)
 • Algemene zaken & Representatie
 • Marketing & PR
 • Webcommissie
 • Stichting Old Grand-Dad Club Nederland

Secretaris

C. van der Voet (Cor)
 • Secretariaat
 • Ledenadministratie en -communicatie
 • Personeel & Organisatie
 • Klachtenbehandeling
 • (Pensioen-)verzekeringen
 • Dagcontribuanten
 • Handicartcommissie
 • Communicatie
 • Clubmagazine

Penningmeester

A. Hooghart - de Bruijn (Angelique)
 • Financiële administratie
 • Accountant
 • Automatisering
 • Golfshop
 • Financiële commissie

Baancommissaris

J.J. van Hengel (Joop)
 • Baancommissie
 • Greenkeepers
 • Machinepark
 • Drivingrange

Wedstrijdcommissaris

B. de Gier (Bert)
 • Golfschool
 • Businessleden commissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Heerencommissie
 • Damescommissie
 • Mixed-commissie
 • Handicap- & Regelcommissie
 • Technische commissie

Vicevoorzitter, facilitaire zaken en inkoop

J.F. van Gemeren (Johan)
 • Gebouwenbeheer
 • Technische installaties & lockers
 • Horeca
 • Terrein- en parkeerbeheer
 • Kluscommissie
 • Gehandicaptengolf