Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter

R. Deurloo
 • Algemene zaken & Representatie
 • Externe communicatie
 • Marketing & PR
 • Webcommissie
 • Old Grand Dadclub

Secretaris

 

A. van Bellen
 • Secretariaat
 • Leden administratie en -communicatie
 • Personeel & Organisatie
 • Klachtenbehandeling
 • (Pensioen-)verzekeringen
 • Dagcontribuanten

Penningmeester

R.A.van Emmerik
 • Financiële & participatie administratie
 • Accountant
 • Automatisering
 • Golfshop
 • Sponsorcommissie
 • Financiële commissie

Vicevoorzitter en baancommissaris

B. Brouwer

 • Baancommissie
 • Greenkeepers
 • Machinepark
 • Driving range

Wedstrijdcommissaris

B. de Gier
 • Wedstrijdcommissie
 • Heerencommissie
 • Damescommissie
 • Mixed commissie
 • Handicap- & Regelcommissie
 • Technische commissie

Facilitaire zaken en inkoop

J.W. Graafland
 • Gebouwenbeheer
 • Technische installaties & lockers
 • Horeca
 • Terrein- en parkingbeheer
 • Kluscommissie
 • Handicartcommissie
 • Gehandicaptengolf

Vacature
Sport en spel

 • Jeugdcommissie
 • Introductiecommissie
 • Bridge commissie