Introductieregeling

Onze vereniging biedt haar leden graag de mogelijkheid om derden op onze banen te introduceren tegen gereduceerd tarief. Op die manier is het mogelijk om familie, vrienden en kennissen een indruk te geven van onze baan en accommodatie, gastvrijheid en sportiviteit. Zo'n introductie kan leiden tot positieve mond-tot-mondreclame, de best denkbare reclame voor onze prachtige baan.

Belangrijk om te weten

Leden kunnen gedurende het gehele kalenderjaar onbeperkt gebruikmaken van hun introductierecht, met een maximum van drie introducés per dag. Leden met 9-holesspeelrecht mogen met introducés spelen op de 9-holesbaan. Leden met 27-holesspeelrecht mogen met introducés op beide banen spelen. Het aantal introducés per keer is maximaal drie; introducés en lid spelen gezamenlijk in dezelfde flight. Het is niet de intentie om gastspelers onbeperkt als introducé te laten spelen. Een introducé kan daarom niet meer dan zes maal per jaar op ons complex worden uitgenodigd en tegen het introductietarief spelen. Van introducés wordt verwacht dat zij minimaal Clubhandicap 54 (18-holesbaan) hebben of baanpermissie van een Nederlandse golfprofessional (9-holesbaan). Het introducerend lid zal hierop toezien.

Leden met Clubhandicap 54 of baanpermissie mogen op de 9-holesbaan gastspelers met baanpermissie van een Nederlandse golfprofessional introduceren, mits deze baanpermissie bij de receptie wordt getoond en deze baanpermissie niet ouder is dan één jaar. Het lid en de gast spelen gezamenlijk in dezelfde flight.
Gasten en meespelend lid worden allereerst ontvangen bij de receptie. De receptionisten hebben instructie om de introductieregeling volledig toe te passen en de gegevens van de gasten te registreren. Hiertoe zal worden gevraagd de NGF-pasjes van lid én gasten te tonen.
Zodra een speler in hetzelfde jaar zes maal is geïntroduceerd, kan deze alleen als dagcontribuant spelen op de voor deze categorie gasten vastgestelde tijden.

Wij hebben de intentie om gastvrij op te treden, maar graag met jouw medewerking, teneinde discussies over bijvoorbeeld vergeten NGF-pasjes en onjuiste registratie te voorkomen. In situaties waarin de medewerkers van de receptie geen beslissingen mogen nemen, zal men het bestuur om instructies vragen.

Wij wensen jou en je introducés veel golfplezier.
Het bestuur