Welkom op Golfclub Cromstrijen
Het golfcomplex is geopend. De kleedkamers, douches en het restaurant zijn tot nadere berichtgeving gesloten.

Bestuur Golfclub Cromstrijen
Gasten kunnen hier reserveren

Introductieregeling

Onze vereniging biedt haar leden graag de mogelijkheid om derden op onze banen te introduceren tegen gereduceerd tarief. Op die manier is het mogelijk om familie, vrienden en kennissen een indruk te geven van onze baan en accommodatie, gastvrijheid en sportiviteit. Zo'n introductie kan leiden tot positieve mond-tot-mondreclame, de best denkbare reclame voor onze prachtige baan.

Belangrijk om te weten

leden kunnen gedurende het gehele kalenderjaar onbeperkt gebruik maken van hun introductierecht, met een maximum van 2 introducés per dag. Leden met 9-holes speelrecht mogen met introducés spelen op de 9-holes baan. Leden met 27-holes speelrecht mogen met introducés op beide banen spelen. Het aantal introducés per keer is maximaal twee; introducés en lid spelen gezamenlijk in dezelfde flight. Het is niet de intentie om gastspelers onbeperkt als introducé te laten spelen. Een introducé kan daarom niet meer dan 6 maal per jaar op ons complex worden uitgenodigd en tegen het introductietarief spelen. Van introducés wordt verwacht dat zij minimaal Clubhandicap 54 (18-holes baan) of baanpermissie (9-holes baan) van een Nederlandse golfprofessional. Het introducerend lid zal hiervoor zorgdragen.

Leden met Clubhandicap 54 of baanpermissie mogen ook gastspelers introduceren op de 9-holes baan met baanpermissie van een Nederlandse golfprofessional, mits deze baanpermissie bij de receptie wordt getoond en deze baanpermissie niet ouder is dan één jaar. Het lid en de gast spelen gezamenlijk in dezelfde flight.
Gasten en meespelend lid worden allereerst ontvangen bij de receptie. De receptionistes hebben instructie om de introductieregeling volledig toe te passen en de gegevens van de gasten te registreren. Hiertoe zal vriendelijk worden gevraagd de NGF-pasjes van lid én gasten te overleggen. Wanneer een gast in hetzelfde jaar al 6 maal werd geïntroduceerd, zal de normale dagcontributie worden berekend.

Wij hebben de intentie om gastvrij op te treden, maar graag met uw medewerking, teneinde discussies over bijvoorbeeld vergeten NGF-pasjes en onjuiste registratie te voorkomen. In situaties waarin de medewerkers van de receptie geen beslissingen mogen nemen, zal men het bestuur om instructies vragen.

Wij wensen u en uw introducés veel golfplezier.
Het bestuur