Local Rules Golfclub Cromstrijen

Nieuwe Plaatselijke regel (Local Rule)
 
Met ingang van maandag 5 augustus zal een plaatselijke regel (local rule) gelden, waarbij de speler bij een verloren bal of een buiten de baan geslagen bal de optie krijgt om met 2 strafslagen het spel te vervolgen vanaf een plaats binnen een te bepalen dropzone. Het doel van deze local rule is het versnellen van het golfspel doordat men niet meer vanaf de oorspronkelijke plaats (d.w.z. teruglopen) een andere bal hoeft te spelen.
De exacte voorwaarden met de bijbehorende tekeningen bij deze local rule vindt u hieronder.

Local Rule “Slag en Afstand”

Indien de bal van de speler niet wordt gevonden of vrijwel zeker buiten de baan ligt, mag de speler als volgt handelen i.p.v. handelen met de straf van slag en afstand.
Met twee strafslagen mag men relief nemen door een bal te droppen in een dropzone (zie Regel 14.3), die als volgt wordt bepaald:

Allereerst dienen twee referentiepunten (zie de bijbehorende tekeningen) worden geschat t.w.

(A). Bal Referentiepunt: Het punt waar de orginele bal geschat wordt te zijn.

* Dit dient een punt op de baan te zijn of
* Het punt waar de bal het laatst de grens van de baan is gepasseerd om buiten de baan te gaan.

(B). Fairway Referentiepunt: Het punt op de fairway van de hole die gespeeld wordt, welke het dichtst bij het Bal Referentiepunt (punt A) ligt, doch niet dichter bij de hole dan punt A.

N.B.     Alleen voor deze local rule betekent “fairway”; een graszone in het algemene gebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager. Indien deze graszone niet aanwezig is, kan punt B ook liggen op een graspad of een afslagplaats.

Vervolgens kan de grootte van de dropzone bepaald worden op basis van de twee Referentiepunten. De dropzone wordt bepaald door het gebied tussen:

* Een lijn van de hole door punt A (bal referentiepunt) en binnen twee clublengten aan de buitenzijde van deze lijn en

* Een lijn van de hole door punt B (fairway referentiepunt) en binnen twee clublengten aan de fairwayzijde van deze lijn.

Extra voorwaarden:

* De dropzone moet in het algemene gebied liggen
* De dropzone mag niet dichter bij de hole liggen dan punt A (bal referentiepunt). 

Indien bij toepassing van deze local rule een bal wordt gespeeld vanaf een verkeerde plaats dan geldt de algemene straf d.w.z. 2 strafslagen bij Strokeplay en verlies van de hole bij Matchplay. Zie Regel 14.7a.
 
Deze local rule mag NIET worden toegepast indien:

* De bal vrijwel zeker in een hindernis terecht is gekomen; dan regel 17 toepassen.

* De bal ligt onspeelbaar, doch is wel identificeerbaar; de bal is dan NIET verloren en regel 19 dient te worden toegepast.

* De speler een provisionele bal heeft gespeeld met mogelijk een straf van slag en afstand; de speler heeft namelijk dan al de keuze gemaakt in het geval van een verloren bal of een bal mogelijk buiten de baan.

* Een speler mag deze local rule (alleen voor de provisionele bal!) wel toepassen indien ook de provisionele bal verloren is of vrijwel zeker buiten de baan is gegaan. (N.B. Bij toepassing van deze local rule wordt het de zesde slag!)

Belangrijke regels nadat de bal in spel is gebracht bij toepassing van deze local rule:

* De originele bal is niet langer in spel en mag niet worden gespeeld.

* De originele bal mag ook niet gespeeld worden, indien de local rule is toegepast en de bal wordt nog gevonden voordat de drie-minuten zoektijd is verstreken.

Afstand bepalende apparatuur

Gebruik van afstand bepalende apparatuur tijdens qualifying wedstrijden is toegestaan

Buiten de baan

Aangegeven met witte palen

Vaste obstakels

Afstandspalen
Palen die waterhindernissen markeren
Bomen voorzien van een steunpaal: verplicht ontwijken volgens Regel 24-2b

Grond in bewerking

Aangegeven door blauwe palen of borden "GUR": verplicht ontwijken volgens Regel 25-1b

Algemene informatie

Afstanden in meters
Afstandspalen of struiken op 150 en 100 meter van midden green
Plastic tees verboden
Gebruik van mobiele telefoons alleen toegestaan in noodgevallen

Tijdelijke plaatselijke regels

Zie mededelingenbord in het clubhuis