Welkom op Golfclub Cromstrijen
Het golfcomplex is geopend. De kleedkamers, douches en golfshop zijn tot nadere berichtgeving gesloten.

Leden reserveren online een starttijd voor maximaal 2-ballen.
Vanwege de baanbezetting kunnen gastspelers helaas in ieder geval t/m 15 maart geen starttijd reserveren.

Bestuur Golfclub Cromstrijen
content bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent banners
19 juni 2020

World handicap systeem

Het nieuwe WHS

Het nieuwe World Handicap System (WHS) brengt het beste van de 6 oude systemen bij elkaar en heeft tot doel dat golfers uit de hele wereld op dezelfde wijze een handicap kunnen verkrijgen en deze handicap met dezelfde systematiek wordt bepaald. Per 1 januari 2021 zal het ook in Nederland zijn intrede doen. De Nederlandse WHS-manual is ook gereed, echter voorlopig nog alleen in de Engelse taal. De belangrijkste regels zijn hier (onder voorbehoud) weergegeven.

Verandering van “exacte handicap” naar “handicap index”.

De nieuwe handicap, genaamd Handicap Index, (afgekort tot HI en was vroeger de exacte handicap) wordt bepaald op basis van de 8 beste scores over de laatste 20 scores.
Onder “score” wordt verstaan het resultaat* van een ronde omgerekend naar een Handicap Index. Deze score wordt “Score Differential” (SD) genoemd. Dit is dus de handicap, die precies het gespeelde resultaat oplevert. De oude term “Playing handicap” wordt in het WHS “Course Handicap” (CHcp) genoemd.
*   De maximum score voor een hole is, voor de berekening van SD, gelijk aan een netto-double-bogey (d.i. de laagste score, waarbij men 0 Stablefordpunten haalt) ofwel Par van de hole plus 2 slagen plus aantal te ontvangen handicap-slagen op die hole. Maakt men 9 slagen op een par-4, waarbij men 1 handicapslag krijgt, dan wordt de score voor het eindresultaat gelijk aan Par +2 +1 = 4 +2 +1 = 7.

Voorbeeld (u dient wel een goed cijfer voor Wiskunde gehaald te hebben):
U heeft een HI van 21,3, speelt van de groene tees (PAR = 72, CR = 71,7 en SR = 131) en scoort in een strokeplay-ronde 101.
Uw Course Han3dicap (CHcp) = HI x SR / 113 + (CR – PAR)  = 21,3 x 131/ 113 + (71,7 – 72) = 24,4 afgerond 24.
Uw bruto-score is 101; voor uw handicap dient u PAR + CHcp = 72 + 24 = 96 te scoren.
NB. Indien uw slechtste score een triple-bogey (par + 3) is, heeft u 31 Stableford-punten.
Uw SD  wordt als volgt berekend (met bruto-score = Par + gespeelde CHcp):
SD = (113 / SR) x (bruto-score – CR) = (113 / 131) x (101 – 71,7) = 0,863 x 29,3 = 25,3
M.a.w. Met HI = 25,3 en een bruto-score van 101, speelt men precies de handicap.

Indien men Stableford heeft gespeeld, is er ook een dergelijke formule:
SD = (113 / SR) x (36 – Stb-score + CHcp + Par – CR)
Ter geruststelling: Deze berekeningen wordt door de computer gemaakt.
Van de laatste 20 SD’s worden de 8 laagste (beste) SD’s bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 8. Dit gemiddelde, afgerond op 1 cijfer achter de komma, is de nieuwe HI. Na ieder nieuwe ingeleverde score vervalt de oudste SD (van de 20) en wordt een nieuwe berekening voor de HI gemaakt.

Twee belangrijke punten (alleen voor handicapdoeleinden!):
  1. Bij strokeplay-vormen wordt de bruto-score aangepast, indien men op een hole een score maakt welke hoger is dan netto-double-bogey (de eerder genoemde maximium-score ofwel de laagste score, waarbij men 0 Stablefordpunten haalt). Het resultaat wordt aangepaste bruto-score genoemd.
  2. De Course Rating kan aangepast worden met de PCC (Playing Conditions Calculation). Dit is de oude CBA. De PCC kan liggen tussen -1 (meer eenvoudige omstandigheden) en +3 (zwaardere omstandigheden) en deze PCC dient, indien van toepassing, te worden opgeteld bij de CR in voorgaande formules. Hoe deze PCC wordt bepaald, is echter niet uitgelegd in de manual. Zij wordt berekend op basis van alle scores op de betreffende baan en komt pas de dag na inlevering van de scores beschikbaar.
Er zijn ook regels om exorbitante verhogingen te voorkomen. Deze regels hebben te maken met de volgende begrippen (A t/m C):
A. Low Handicap Index (Low H.I.): Laagste HI bereikt in de voorgaande 365 dagen en wordt alleen berekend, indien er minimaal 20 SD’s zijn.
B. Soft cap: Verhoging (is gesteld op 3,0) van de H.I. t.o.v. de Low H.I., waarboven een reductie (50%) van de verhogingsrate geldt.
C. Hard cap: Maximale verhoging (is gesteld op 5,0) van de H.I. t.o.v. de Low H.I.
D. Exceptional score
Andersom zijn er regels om het systeem beter op bijzondere goede scores te laten reageren. Zo wordt de HI met 1 slag verlaagd bij een score van 7 en meer onder de berekende HI en zelfs met 2 slagen bij een score van 10 of meer onder de berekende HI. Deze verlaging wordt bereikt door de laatste 20 scores met -1 dan wel -2 aan te passen.
E. Overgang naar Handicap Index
De overgang van de “oude” exacte handicap naar de “nieuwe” handicap index gaat via een herberekening van de laatste 20 scores van 31 december 2020 terug naar 1 januari 2016. Van de scores kan de SD berekend worden, indien ook de CR, SR en Par bekend zijn, alsmede de Playing handicap en de Stablefordscore.
 
Andere bijzondere punten:
  • Er zijn geen handicapcategorieën meer.
  • Iedere speler mag qualifying ronden spelen en dit mogen ook 9 holes ronden zijn.
  • Men kan scores inleveren van qualifying ronden in elk land van de wereld.
  • De Playing handicap in het WHS is de Course Handicap aangepast methandicapallowances (de handicap-aanpassing afhankelijk van het soort wedstrijd of de spelvorm).  

H&RC Cromstrijen
 
World handicap systeem