Welkom op Golfclub Cromstrijen
Het golfcomplex is geopend. De kleedkamers, douches en golfshop zijn tot nadere berichtgeving gesloten.

Leden reserveren online een starttijd voor maximaal 2-ballen.
Vanwege de baanbezetting kunnen gastspelers helaas in ieder geval t/m 15 maart geen starttijd reserveren.

Bestuur Golfclub Cromstrijen
content bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent banners
18 februari 2021

Reserveren van starttijden

Beste leden,
 
Medio oktober 2020 ontving u de Handleiding starttijdreservering. Deze is ook op de website opgenomen. In de handleiding staat o.a.: “Voor en na openingstijden van de receptie kunt u spelen middels de digitale ballenspiraal, via aanmelding op de kiosk in het clubhuis.”.
 
In de komende maanden zal de openingstijd van het toegangshek weer ruimer zijn dan die van de receptie. In dat verband en met het oog op de huidige virusmaatregelen, laten wij u weten dat de geciteerde zin uit de handleiding tot nader bericht niet van toepassing is.
Concreet betekent dit:
  • U boekt een starttijd uitsluitend online.
  • De digitale ballenspiraal blijft buiten werking. 
  • Zodra de omstandigheden wijzigen, zullen wij u informeren.
 
Met een hartelijke groet,
 
Bestuur Golfclub Cromstrijen