Welkom op Golfclub Cromstrijen
Het golfcomplex is geopend. De kleedkamers, douches en golfshop zijn tot nadere berichtgeving gesloten.

Leden reserveren online een starttijd voor maximaal 2-ballen.
Vanwege de baanbezetting kunnen gastspelers helaas in ieder geval t/m 15 maart geen starttijd reserveren.

Bestuur Golfclub Cromstrijen
content bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent banners
16 oktober 2020

Online starttijdreservering / sluiting restaurant

Vriendelijk verzoek: lees aandachtig de handleiding vóórdat u contact opneemt met de receptie!


Beste leden van Golfclub Cromstrijen,
 
De COVID-19-maatregelen zijn aangescherpt. Hole 19 en de kleedkamers zullen daardoor naar verwachting de komende weken gesloten blijven.
Dát, de maximale groepsgrootte, de verwachte mindere weersomstandigheden en de zorg voor onze medewerkers beperken de mogelijkheid om degenen die hun golfronde willen starten, voldoende comfort en onderlinge afstand te bieden.
Dat vraagt om meer ordening op ons golfcomplex.
 
Het bestuur heeft daarom besloten ingaande zondag aanstaande tijdelijk online starttijdreservering in te voeren. “Tijdelijk”, om zodra de omstandigheden worden genormaliseerd, terug te keren naar de digitale ballenspiraal. U kunt vanaf aanstaande zaterdagmiddag 12:00 uur online reserveren.
 
In het kort zal bij het online reserveren het volgende gelden:
  • Boeken vanaf 12.00 uur.
  • Maximaal zeven dagen van tevoren twee starttijden. U kunt niet meer dan twee starttijden hebben openstaan.
  • Uitzondering: op elke dag van de week kunt u online een nog beschikbare starttijd voor díe dag reserveren. Oók als u al twee starttijden heeft openstaan voor een latere datum.
  • Voor de uren buiten de openingstijden van de receptie reserveert u als vanouds via de digitale ballenspiraal in de hal van het clubhuis. Díe uren staan dus niet in het online reserveringssysteem vermeld.
  • Sanctie op no-show: bij een tweede no-show vervalt het recht op het reserveren van een starttijd
  • Aan de dames- resp. herencommissie worden voor dinsdag- resp. donderdag bloktijden toegewezen. Die uren komen dus niet in het systeem beschikbaar voor individuele reservering. In de bijlage bij dit bericht ontvangt u een aangepaste Handleiding starttijd reserveren. Daarin is o.a. het vorenstaande verder uitgewerkt.
Wij vertrouwen erop dat hiermee in deze bijzondere omstandigheden het verkeer van spelers zorgvuldig zal kunnen worden georganiseerd.
 
Ook nu wensen wij u weer veel golfplezier!
 
Met een hartelijke groet,

Bestuur Golfclub Cromstrijen

Bijlage: Handleiding online starttijdreserveren
 
Online starttijdreservering / sluiting restaurant