Welkom op Golfclub Cromstrijen

Het golfcomplex is geopend, maar shop, restaurant, kleedkamers en douches zijn tot nadere berichtgeving gesloten. Mondkapjes zijn verplicht in het clubhuis, lockerruimte en het receptiegebouw.

Leden reserveren online een starttijd voor maximaal 2-ballen.
Vanwege de baanbezetting kunnen gastspelers helaas in ieder geval t/m 9 februari geen starttijd reserveren.

Bestuur Golfclub Cromstrijen
content bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent banners
07 juni 2020

Juni COVID-19: Heropening golfbaan

Juni 2020

Geachte leden,
Wij moeten ons wel allemaal houden aan het zg. protocol golfsport dat is opgesteld door o.a. de NGF en dat samen met het concept van het onderhavige bericht bij de gemeente Hoeksche Waard is ingeleverd. In het protocol staan de voorwaarden voor heropening van de golfbaan. De belangrijkste punten uit dat protocol en de uitwerking daarvan binnen onze vereniging, hebben wij hieronder opgeschreven. Er wordt zo nu en dan strenge taal gebruikt. Dat is logisch, want het gaat om uw gezondheid en om die van anderen.

Covid-19 protocol

 


9 mei 2020

Geachte leden van Golfclub Cromstrijen,
Eindelijk mogen wij onze deuren weer voor al onze leden openen. Op maandag 11 mei is het zover. Achter de schermen hebben wij hard gewerkt om te voldoen aan de regelgeving. Wij doen graag een beroep op uw begrip en vragen u om solidair met elkaar te zijn zodat wij ondanks de verplichtingen die zijn opgelegd, kunnen genieten van onze mooie baan die er nu in topconditie bij ligt. Vooralsnog is het alleen mogelijk voor leden om starttijden te reserveren. In het besloten gedeelte van de website treft u de regels en aanwijzingen aan en de handleiding voor starttijden reserveren.

Wij wensen u veel golfplezier!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en medewerkers Golfclub Cromstrijen


22 april 2020

Beste leden van Golfclub Cromstrijen, 
 
Het licht aan het eind van de tunnel dat wij dachten te zien is er nog steeds, maar het lijkt alsof de tunnel langer is geworden. Daar waar het bestuur al volop bezig was met het opstellen van een protocol dat het mogelijk zou hebben gemaakt om gefaseerd en veilig op te starten, wordt er wederom een appèl gedaan op onze solidariteit en worden we gevraagd geduld te blijven oefenen. Teleurstellend voor allen die bezig waren met de voorbereidingen, maar veel meer nog voor hen die in belangrijke mate afhankelijk zijn van hun aan het golfcomplex gerelateerde inkomsten, zoals de pro’s en exploitant en medewerkers van Hole 19; vergeet hen niet.
 
Gelukkig mogen er wel enkele initiatieven worden ontplooid met de jeugd.De voorwaarden daarvoor moeten nog door de overheid worden ingevuld. In afwachting daarvan bespreekt het bestuur reeds vandaag met de medewerkers hoe we deze versoepeling in de basis zouden kunnen vormgeven.
 
Uiteraard gaan ook de voorbereidingen voor de overige leden door, maar het moment waarop een versoepeling wordt toegestaan, blijft ongewis.  Het complex blijft derhalve voor de groepen die niet vallen onder de uitzonderingsmaatregel in ieder geval gesloten tot en met 19 mei 2020.
We rekenen op jullie begrip en kunnen niet nalaten te benadrukken dat Golfclub Cromstrijen alle leden hard nodig heeft of het nu gaat om “nieuwkomers" die pas sinds kort aan het plezier van het golfspel hebben mogen proeven of de leden van het eerste uur die hartstochtelijk verlangen naar het ritme dat zij in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en dat zij graag zouden zien terugkeren.
 
Afsluitend vragen wij iedereen te denken aan die mensen die op een veel ernstiger wijze door het virus worden getroffen, hetzij in fysieke of psychische gezondheid dan wel door ernstige economische malheur. In dat licht bezien is het afzien van (hopelijk) een paar maanden golf een relatief beperkt offer. 
Wij houden u uiteraard op de hoogte van nadere ontwikkelingen.
 
Blijf gezond.
 
Het bestuur
Golfclub Cromstrijen


1 april 2020

Beste leden en gasten,
Vanwege de door het kabinet, RIVM en NGF/NVG/PGA afgekondigde of met klem geadviseerde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is besloten het volledige complex te sluiten tot en met 28 april. Wij volgen de informatie dagelijks en verwijzen u voor een up-to- date berichtgeving naar deze website. Nieuwsinformatie website NGF.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur.


13 Maart 2020

(bron Golflcub Cromstrijen)
In het belang van al onze leden en gasten noopt ons tot het stringent volgen van de adviezen zoals door kabinet, RIVM en NGF-NVG worden aangedragen resp. voorgeschreven. Daar waar de door Golfclub Cromstrijen genomen maatregelen nog verder gaan dan de hier genoemde aanwijzingen hebben wij uiteraard alleen de belangen van onze leden en gasten op het oog.
 
In dat kader heeft het bestuur de beslissing genomen om alle onder de verantwoordelijkheid van de vereniging georganiseerde wedstrijden af te gelasten dan wel uit te stellen tot en met in ieder geval 31 maart 2020. In casu betekent dit dat alle wedstrijden (al dan niet georganiseerd via de wedstrijdmodule en/of instuif, bridgewedstrijden, etc., inbegrepen) niet door zullen gaan en niet kunnen rekenen op faciliteiten (zoals baanreservering) vanuit de vereniging.
 
Uiteraard kunnen individuele leden en gasten gebruik blijven maken (status 13-03-2020) van de baan en de oefenfaciliteiten, maar daarbij rekent het bestuur op het gezond verstand van ale betrokkenen en terughoudendheid tussen gebruikers van de baan indien er sprake is van gezondheidsklachten en/of andere risico’s.

Lessen zullen gewoon doorgaan waarbij de pro’s gewezen worden (zijn) op hun verantwoordelijkheden en er op toezien dat er ruimte blijft tussen spelers en eventuele hulpmiddelen niet gebruikt worden ofwel grondig gereinigd na gebruik.
 
Wij rekenen op jullie begrip, maar veel meer nog op jullie medewerking.
In de hoop en het vertrouwen dat genoemde maatregelen tijdelijk zijn, maar bij zullen dragen tot het indammen van risico’s, verblijven wij,
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur


12 Maar 2020

(bron NGF)
Corona en golf: NGF-bijeenkomsten tot eind maart afgelast
Op deze pagina (ngf.nl/corona) vind je actuele informatie van de NGF over het coronavirus en de gevolgen voor de golfsport.Vandaag (12 maart) is besloten om alle door de NGF georganiseerde en/of groepsactiviteiten tot en met 31 maart af te gelasten. De NGF geeft hiermee gehoor aan oproepen van de Nederlandse overheid, het RIVM ((Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF om maatregelen te nemen die de verspreiding van het coronavirus in Nederland indammen.

De NGF verkiest als organisator van groepsbijeenkomsten veiligheid boven riskante beslissingen die de gezondheid van golfers en andere mensen aangaan. Afgelopen woensdag al maakte de NGF bekend dat alle bijeenkomsten, cursussen, activiteiten, trainingen, nationale wedstrijden tot en met 22 maart afgelast zijn. Dat geldt dus nu voor alle georganiseerde en/of groepsactiviteiten tot en met 31 maart. Een overzicht van alle afgelastingen is hier te vinden. 

Alle deelnemers worden deze week nog persoonlijk geïnformeerd over de afgelastingen. Aarzel niet om vragen te stellen aan een van de volgende personen.
Wedstrijden: Bas Friedericy en Willem Vork, wedstrijden@ngf.nl
Selectietrainingen: Pam Verdouw, pam.verdouw@ngf.nl
Regels en handicap: Christine Saxton, christine.saxton@ngf.nl
Cursus Werving van nieuwe golfers: Alexander Renders, alexander.renders@ngf.nl
Strategiesessies: Femke Broest-Wennekes, femke.broest@ngf.nl
OnCourse Nederland-workshops: Koert Donkers, koert.donkers@ngf.nl

Nieuwe berichtgeving over het coronavirus en golf zal op deze pagina geplaatst worden (ngf.nl/corona). Kijk daarom de komende periode geregeld op ngf.nl/corona. Over de NGF Competitie is een apart bericht gepubliceerd.

Georganiseerde en/of groepsactiviteiten op clubs en banen
De beslissing of wedstrijden en andere activiteiten op clubs en banen in de komende periode doorgaan of afgelast worden, is aan de organisatoren: de clubs en banen. Maar de NGF en NVG adviseren de clubs en banen gezamenlijk om de beleidslijn van het NOC*NSF en de sportbonden te volgen en alle georganiseerde en/of groepsactiviteiten tot en met 31 maart af te gelasten. Bij georganiseerde en/of groepsactiviteiten moet men denken aan (oefen)wedstrijden en trainingen, maar ook aan overleggen, vergaderingen en vieringen.

De NGF en NVG wijzen er verder op dat het kabinet op donderdag 12 maart alle Nederlanders heeft opgeroepen om hun sociale contacten in de komende periode in het algemeen sterk te verminderen. De NGF en NVG ondersteunen deze oproep, samen met het NOC*NSF en andere sportbonden. We wijzen in dit verband ook nogmaals op de adviezen van het RIVM onderaan dit artikel.

Het is belangrijk dat clubs en banen hun corona-beleid zo snel mogelijk aanpassen en hun leden en gasten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, via nieuwsbrieven en social media.
Het golfleven hoeft in de komende periode niet stil te staan maar het is wel van het grootste belang dat alle golfclubs en golfers handelen naar de oproepen en adviezen van het kabinet, RIVM en NOC*NSF zodat de golfsector er alles aan doet om het coronavirus in te dammen.Mocht dit advies vragen oproepen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NGF of NVG
 


11 Maart 2020

(bron NGF)
De verspreiding van het coronavirus heeft grote invloed op het maatschappelijk leven en de sport. De NGF volgt de situatie op de voet en laat zich adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NOC*NSF en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op basis hiervan heeft de NGF op woensdag 11 maart een aantal beslissingen genomen, met name over bijeenkomsten en activiteiten die op korte termijn plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat de NGF als organisator van bijeenkomsten, wedstrijden, trainingen en andere activiteiten het risico op verspreiding van het coronavirus wil vermijden. De NGF verkiest veiligheid boven riskante besluiten die de gezondheid van golfers en andere mensen aangaan.
Vooralsnog zijn deze bijeenkomsten afgelast (klik hier voor een gedetailleerd overzicht):
 • Alle NGF-wedstrijden en -trainingen tot en met 22 maart
 • Alle NGF-cursussen en -workshops tot en met 22 maart
 • Alle strategiesessies t.b.v. het beleidsplan
 • De handicap-symposia op 22 en 28 maart 

Aarzel niet om vragen te stellen aan een van de volgende personen.
Wedstrijden: Bas Friedericy en Willem Vork, wedstrijden@ngf.nl;
Selectietrainingen: Pam Verdouw, pam.verdouw@ngf.nl;
Regels en handicap: Christine Saxton, christine.saxton@ngf.nl;
Cursus Werving van nieuwe golfers: Alexander Renders, alexander.renders@ngf.nl;
Strategiesessies: Femke Broest-Wennekes, femke.broest@ngf.nl.

Alle deelnemers worden deze week persoonlijk geïnformeerd over de afgelastingen. Elke woensdag – of zoveel eerder als nodig – volgt op ngf.nl/corona nieuwe berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus. Kijk daarom de komende periode geregeld op ngf.nl/corona.
Het coronavirus en de NGF Competitie
Een beslissing over de NGF Competitie is nog niet gemaakt. Lees meer in een apart bericht over het coronavirus en de NGF Competitie.
Clubwedstrijden en -bijeenkomsten
De beslissing of clubwedstrijden en –bijeenkomsten in de komende periode doorgaan of afgelast worden, is aan de organisatoren: de clubs en banen. De NGF beveelt de verenigingen aan om beslissingen te nemen op basis van de adviezen van het RIVM, NOC*NSF en de plaatselijke GGD. Voorts wordt aanbevolen te handelen volgens het principe “better safe than sorry”. Een belangrijk argument voor een veilig beleid is dat de meeste bijeenkomsten en wedstrijden verzet kunnen worden naar een latere datum.
Adviezen van het RIVM
De NGF herhaalt voorts de aanbeveling aan clubs en banen om onderstaande adviezen van het RIVM onder de aandacht brengen van leden en gasten. 
Indien er sprake is van een actieve besmetting op jouw vereniging, neem dan contact op met de nationale corona-infolijn (0800-1351). Breng ook de NGF op de hoogte (030-242 63 70). 
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn: 
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes​Als aanvulling op het advies van het RIVM adviseert de NGF de komende periode het handen schudden te vermijden. Dat geldt in en om het clubhuis maar ook voor en na het spelen van een ronde. Het is ook belangrijk om een eigen waterfles te gebruiken.
De NGF wijst verder op het volgende advies van het RIVM:Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus of ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:
 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Iran
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië
Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.
Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt.  Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts. (Deze informatie kan in de loop der tijd aangepast worden; raadpleeg daarvoor deze pagina van rivm.nl.)

Van golfers met bovenstaande klachten wordt verwacht dat ze met de club afstemmen of het veilig is om een bezoek aan de golfbaan te brengen.
 


6 Maart 2020

(bron NGF) Het coronavirus en golf in Nederland
De uitbraak van het nieuwe coronavirus leidt tot veel vragen, ook bij golfclubs, -banen en golfers. Op deze pagina wordt nieuws geplaatst over het coronavirus en de gevolgen voor de golfsport in Nederland. De NGF houdt de situatie vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten en laat zich adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NOC*NSF en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De zorgen rondom het virus leiden tot nu toe alleen tot het terugtrekken van Nederlandse topamateurs uit een aantal buitenlandse toernooien. Dit gebeurt met name op basis van reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is er nog geen reden om andere maatregelen te nemen, maar de situatie kan snel veranderen. Mochten er vanuit de overheid adviezen komen of maatregelen worden opgelegd die de golfsport in Nederland raken, dan volgt de NGF deze maatregelen en aanwijzingen en zullen wij hierover berichten. 

Om goed voorbereid te zijn op veranderingen heeft de NGF een protocol opgesteld voor verschillende scenario’s. Het protocol omvat alle mogelijke golfactiviteiten in 2020. Denk hierbij aan de nationale trainingen en wedstrijden, de NGF Competitie, de toernooien van de Ladies European Tour en Challenge Tour en alle mogelijke NGF-bijeenkomsten (cursussen, symposia, alv’s). Adviezen van het RIVM kunnen ook gevolgen hebben voor clubwedstrijden en -bijeenkomsten. 

Vanaf volgende week zal de NGF berichten over bijeenkomsten en activiteiten die op korte termijn plaatsvinden. Naar verwachting volgt er in de periode daarna een wekelijkse communicatie-update voor golfclubs. Op dit moment is er nog geen reden voor maatregelen, maar wijzen we wel op de onderstaande adviezen van het RIVM. Het verdient aanbeveling dat golfclubs deze adviezen onder de aandacht brengen van hun leden.

Van golfers met klachten wordt verwacht dat ze met de club afstemmen of het veilig is om een bezoek aan de golfbaan te brengen.


4 maart 2020

Wij hebben contact opgenomen met het RIVM betreffende de voorlichting van het Coronavirus op de golfclub. Wij willen al onze leden en gasten vragen om met onderstaande informatie rekening te houden.

Veelgestelde vragen over thuisblijven en beperking fysiek contact
Wanneer moet u thuisblijven?
 • Als u in een gebied bent geweest waar het coronavirus heerst en gezondheidsklachten hebt, of als u huisgenoot bent van een patiënt met COVID-19.
Teruggekeerde reizigers
 • Verkoudheidsklachten of koorts hebt.
 • En de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
 • China (inclusief Hong Kong en Macau)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.
Wanneer moet u fysiek contact met anderen beperken?
Mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus, vragen we om fysiek contact met anderen te beperken. Dit noemen we social distancing. Dat betekent dat zij niet naar hun werk mogen. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende 2 groepen mensen:
 • Huisgenoten van patiënten met COVID-19.
 • Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid of koorts) hebben.
Huisgenoten patiënten
 • Mensen die in hetzelfde huis wonen als een patiënt met COVID-19. Als ze klachten krijgen dan moeten ze direct telefonisch contact opnemen met de GGD.

Juni COVID-19: Heropening golfbaan