Leden

Alle leden van vereniging Golfclub Cromstrijen hebben participaties in de club en dit is de basis van de zelfstandigheid van Golfclub Cromstrijen; een echte vereniging waar de leden het beleid bepalen. Momenteel zijn er circa 850 leden met 27-holesspeelrecht en circa 180 leden met 9-holesspeelrecht. Het maximum aantal leden is door de Algemene Vergadering vastgesteld op 1.000, respectievelijk 450. Er is op dit moment dan ook geen wachtlijst om lid te worden.