Welkom op Golfclub Cromstrijen
Het golfcomplex is geopend. De kleedkamers, douches en golfshop zijn tot nadere berichtgeving gesloten.

Leden reserveren online een starttijd voor maximaal 2-ballen.
Vanwege de baanbezetting kunnen gastspelers helaas in ieder geval t/m 15 maart geen starttijd reserveren.

Bestuur Golfclub Cromstrijen

Beleid

Het beleid van het bestuur is er op gericht de doelstelling van de vereniging te realiseren, zodat alle leden op een prettige wijze en met respect voor de regels en etiquette de golfsport kunnen beoefenen. De strategie richt zich daarbij op de 4 G's: Golfsport, Genieten, Gezelligheid en Gastvrijheid.
Voor de golfsport wordt er naar gestreefd de twee golfbanen in optimale conditie te houden en waar mogelijk technisch te verbeteren, er worden aantrekkelijke oefenfaciliteiten aangeboden, er wordt een gevarieerd lespakket aangeboden op elk niveau en er worden op elk niveau club- en competitiewedstrijden aangeboden. Het genieten geschiedt in de prachtige natuur in en rondom beide golfbanen.