Caddiemaster

Reserveren van een teetime is niet mogelijk. Golfclub Cromstrijen werkt met een startbordsysteem op volgorde van binnenkomst of met een ballenspiraal bij afwezigheid van de caddiemaster.

Caddiemaster aanwezig

De caddiemaster is verantwoordelijk voor de startvolgorde en vanaf welke hole kan worden gestart. Vanaf 08:00 tot 16:00 uur is de caddiemaster aanwezig.
  • Melden in caddiemaster kantoor indien flight compleet is (achterzijde receptie).
  • Ontvangst startnummer, nummering op startbord geeft startvolgorde weer. 
  • Startnummer ophangen en vertrek naar teebox indien teebox leeg is.
  • Telkens één flight op de teebox aanwezig. Gun een ieder zijn spel.
  • Volg de aanwijzingen van de caddiemaster en de marshal altijd op.
  • Starten op hole-10 of hole-6 alleen i.o.m de caddiemaster

Constateert u problemen in de baan?

Neem contact op met de caddiemaster of de marshal. Telefoon caddiemaster: 06 - 223 729 96 /  Telefoon marshall: 06 - 338 341 69. Niet voor reserveringen.


Fred van Boxel                                                  Dirk de Jong

 Cees den Tuinder