content bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent bannerscontent banners
20 augustus 2018

Birdwatchtingday

Verslag van de Birdwatchingdag door Jan Uljee

Op 21 april 2018 loopt om 5.00 uur mijn wekker af. We gaan vandaag een vogeltelling houden op de golfclub van Cromstrijen. Om 5.30 uur staat greenkeeper Johan met koffie klaar en al snel volgen er nog 9 deelnemers.
 
We gaan de baan tegengesteld lopen en dat blijkt zeer verrassend te zijn, daar het een andere kijk hierop geeft. De bedoeling is dat men goed luistert naar de kleine zKarekietangers en naar boven kijkt naar de meeuwen/ganzen en kraaien. De zeearend, visarend en de buizerd gaan we niet zien omdat voor de thermiek waarop deze vogels zweven het nog te vroeg c.q. te  koud is. Ik adviseer u om op de dag wat vaker omhoog te kijken daar deze vogels vaak van de Biesbos naar de Ventjagers platen gaan.
 
TuinfluiterOpvallend deze morgen was het grote aantal kleine karrekietjes. Deze vogeltjes passen zich aan het maaigedrag van de greenkeepers aan. Ze nestelen n.l. in overjarig riet en waarschijnlijk is er minder oud riet weggemaaid deze winter. Opvallend is het ook dat de merel, vink, winterkoning,  de zwartkop en de tuinfluiter, telkens op dezelfde plaats hun territorium hebben. Zo is de  vink en de zwartkop altijd op hole 16 te horen. Ook bijzonder dat in handycar 16, rechts bovenin een koolmees nestje zit. Het nestje is niet gebruikt daar deze plek toch iets te druk was voor dit vogeltje. Jammer genoeg ook  geen reeën gezien met kalfjes die eerder wel gespot zijn op de baan en  de ijsvogel liet zich deze morgen ook niet zien.
 
Maar In totaal hebben we met z’n allen 35 verschillende  vogels gespot deze ochtend.
Tot slot een heerlijk ontbijt bij Marcel.
 
Groet Jan Uljee

Birdwatchtingday